Obchodné podmienky

Základné údaje


Prevádzkovateľom internetového obchodu SPORTAKTIV.sk je:

REMESPORT s.r.o - Sportaktiv F. Urbánka 1892

02001 Púchov
Slovenská republika
IČO: 36352250
DIČ: SK2022149030

Kontaktný e-mail: sportaktivpuchov@gmail.com
 

(ďalej len prevádzkovateľ)
Objednávateľ je osoba (prípadne spoločnosť), ktorá si na stránke www.SPORTAKTIV.sk vybrala a zaplatila za služby alebo tovar. Objednávateľ je povinný v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu, na ktorú má byť tovar doručený, prípadne iné kontaktné údaje. Zadaná objednávka je pre prevádzkovateľa príkazom na realizovanie objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky, ktoré boli zadané prostredníctvom našej stránky www.SPORTAKTIV.sk sú záväzné.
Vaša registrácia do systému nie je podmienkou uskutočnenia objednávok. Objednávku uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky dostanete kópiu objednávky e-mailom a následne budete informovaný, či Vami vybraný a objednaný tovar je momentálne dostupný. Informovaný budete telefonicky, prípadne elektronickom poštou. V prípade, že tovar nie je v danej chvíli na sklade, budeme Vás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať e-mailom, prípadne telefonicky.
Objednávku je možné najneskôr do 24 hodín od objednania stornovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Takáto storno objednávka sa považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť len Vaše meno, e-mail a názov, prípadne číslo objednaného tovaru. V prípade, ak zrušíte objednávku do 24 hodín, neúčtujeme Vám žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Zasielanie tovaru

Na základe objednávky od zákazníka sa zaručujeme dodať konkrétny objednaný druh tovaru a jeho požadované množstvo za cenu aká bola stanovená pri zadaní objednávky. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.
Nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré bolo zavinené doručovateľom. Taktiež nie sme zodpovední za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu.

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch: 
  2. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky , je objednávka automaticky zrušená.
  3. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
    1. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

Poštovné


Zásielky na území Slovenskej republiky sú vybavované prostredníctvom DHL kuriérskej spoločnosti.

 

kurierom DHL 4.99,- €

 

doprava zdarma nad 79 €

 

 

Prípadná zmena poštovného (v závislosti napr. od váhy balíka) bude zákazníkovi VOPRED oznámená telefonicky či mailom. Balné a iné náklady spojené s dodaním tovaru neúčtujeme!


Tovar sa zaväzujeme dodať od 2 do 7 dní. Pokiaľ túto dobu nebude možné dodržať (napr. tovar nebude skladom), budeme zákazníka včas informovať telefonicky alebo emailom. Doba potrebná na vybavenie zadanej objednávky cez obchod je maximálne 24 hodín. Je to doba potrebná na spracovanie objednávky a snažíme sa ju dodržať. Do termínu dodania sa nezapočítava deň objednávky, ale až nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ by sa termín dodania z vážnych dôvodov predĺžil budeme Vás o čase doručenia včas informovať telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
Remesport s.r.o
Ferka Urbánka 1892/6A, 02001 Púchov
 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

 
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 

Možnosti platby


Za objednaný tovar cez SPORTAKTIV.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
• zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.),
dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
 

Záručné podmienky


Záruka na tovar v tomto elektronickom obchode je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto uschovajte! Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, na prirodzené opotrebovanie a pod. Taktiež na používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom-kuriérskou službou/poštou protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. O zvyšok reklamácie sa postaráme my aj na základe Vami spísaného protokolu. ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr oznámte zistené vady prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:

Ak ste obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, prípadne sa na ňom prejavila výrobná vada, čo najskôr nám oznámte zistené vady a to buď: • e-mailom na adresu sportaktivpuchov@gmail.com
• poštou na adresu Remesport s.r.o, F. Urbánka 1892, 02001 Púchov
• alebo telefonicky na tel. č. 0908/792 955 , 0905/505 194
1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
2. K reklamovanému tovaru musí byť priložený list s podrobným popisom nedostatkov alebo závad.
3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.
Reklamácia bude vybavená od 3 do 7 dní od doručenia reklamovaného tovaru, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní.

Ochrana osobných údajov


Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

 

Orgnán dozoru – SOI

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11,
971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

REMESPORT s.r.o. - Sportaktiv (c) 2016